Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

Nasz Świat Muzyki

Nasz Świat Muzyki - utrzymanie projektu

 

Obraz:

 
 
Nazwa projektu: Náš svět hudby/ Nasz świat muzyki
 
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001083
Program operacyjny w ramach INTERREG V-A Česká republika - Polsko
 
Termin realizacji: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 
Wysokość dofinansowania: 144 348,01 EUR
 
Partnerzy projektu: Městské informační a kulturní středisko Krnov
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
 
 
Projekt "Nasz świat muzyki" swoim charakterem znacząco przyczynił się do budowania transgranicznego rozwoju w Euroregionie Pradziad. W ciągu dwuletniego okresu zrealizowano około 50 działań rekreacyjno-społecznych polsko-czeskich skupionych na wspólnym spędzaniu wolnego czasu..W ramach projektu zrealizowano zarówno duże festiwalowe wydarzenia muzyczne, jak i działania dla rodzin z dziećmi lub małe kameralne koncerty muzyczne w Krnovie i Prudniku.
Kluczowe działania projektu:
MUZYCZNY CZESKO-POLSKI FESTIWAL 
W ramach projektu w okresie dwóch lat zostały zrealizowane łącznie 4 festiwale muzyczne (2 po stronie czeskiej i 2 po stronie polskiej). Festiwale muzyczne połączyły życie kulturalne w przygranicznym regionie. Były to międzynarodowe wydarzenia muzyczne z ofertą nie tylko dla amatorskiej czesko-polskiej sceny muzycznej, ale także dla ikon muzyki, działających w Czechach i Polsce od wielu lat. W tych wielkich festiwalach muzycznych wzięło udział tysiące czeskich i polskich gości, występującymi były m.in. zespoły Divokej Bill, Acoustica Prudnik, Kolory z Polski, Paulina Lulek oraz Marek Ztracený. Podczas realizacji pierwszych festiwali doszło do nastawienia współpracy między instytucjami, do rozwiązywania nieoczekiwanych sytuacji wynikających częściowo z braku doświadczenia obu partnerów w realizacji dużych wydarzeń muzycznych. Koncerty zorganizowane w ramach festiwalu i  tego kluczowego działania były bardzo pozytywnie odbierane przez publiczność. Publiczność nie miała problemu z przyjazdem na polski koncert do Krnova i odwrotnie czescy widzowie przyjechali posłuchać czeskiego koncertu w Prudniku. Dzięki możliwości zrealizowania tego festiwalu w ciągu dwóch lat, w pierwszym roku doszło do pilotażowego ustawienia i sprawdzenia współpracy między instytucjami MIKS Krnov i POK z Prudnika.  W drugim roku obaj partnerzy bazowali na doświadczeniach zdobytych w poprzednim roku i stworzyli trwały, dobrze współpracujący zespół.
DZIAŁANIA KULTURALNE I KONCERTY
 To kluczowe działanie skupiało się na realizacji 24 koncertów muzycznych dla szerokiej czesko-polskiej publiczności. Chodziło o realizację małych wydarzeń, ale o dużym wpływie. Dzięki wspólnej realizacji małych koncertów muzycznych doszło do znacznego wzbogacenia i promocji działań czesko-polskiego pogranicza, do zniwelowania symbolicznych barier wśród mieszkańców oraz do zwiększenia zainteresowania społeczeństwa wydarzeniami organizowanymi po drugiej stronie granicy. Mieszkańcy Prudniku i Krnova dzięki temu kluczowemu działaniu nauczyli się szukać okazji do spędzania wolnego czasu nie tylko w swoim regionie lub na swoim terytorium, ale także po drugiej stronie granicy.
Partnerzy MIKS Krnov i POK z Prudnika razem stworzyli wspólnie wydarzenia: koncerty noworoczne, integracyjny koncert w Krnov, letnie koncerty tematyczne, tematyczne wieczory taneczne itp. Kluczowa działalność nosi nazwę "Działania kulturalne i koncerty muzyczne dla publiczności" i jest oceniana jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju transgranicznego. Dzięki częstotliwości organizowanych wydarzeń (nawet 3 wydarzenia w miesiącu) dochodziło do intensywnego pogłębiania nie tylko wspólnych więz, ale także świadomości i promocji czesko-polskiego terytorium, często postrzeganego jako peryferie obu państw.
WYDARZENIA DLA DZIECI
W tym kluczowym działaniu zaplanowano realizację wiele wydarzeń dla rodzin z dziećmi. Konkretnie zrealizowano 21 wydarzenia skierowane do tej grupy docelowej. Celem realizacji wydarzeń dla rodzin z dziećmi było pokazanie młodej generacji atrakcyjności i potencjału życia na  pograniczu. Jednocześnie te wydarzenia pokazały pewne podobieństwo życia po obu stronach granicy. Wydarzenia, takie jak Jarmark w Krnovie, Dzień Dziecka w Prudniku, Mikołajki w Prudniku, bardzo popularny Karnawał lub różne  warsztaty z rytmiki, pokazały, że u młodych ludzi nie są mocno zakorzenione symboliczne bloki graniczne i   w bardzo krótkim czasie można zniwelować także barierę językową. Realizacja wydarzeń w ramach tego kluczowego działania dawała dużą satysfakcję organizatorom i uczestnikom wydarzeń.
PROJEKT NIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ- NADAL REALIZUJEMY RAZEM:

 

 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 

 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

   
Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

                     
 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Krnovské hudební slavnosti 2020

Žesťový kvintet Krnov + Žesťový kvintet Kraków: 1. 9. 2020

Obraz:

Luca Gualco v Prudniku: 23. 9. 2020 klavírní koncert

Obraz:

Andělská zastavení v Krnově a v Prudniku zima 2020

Obraz:

Obraz:

Výlety: do Krnova a Prudniku

Obraz:

Obraz:

Turnaj v pétanque: Prudnik 2021

Obraz:

Burčákobraní 2021

 

Obraz:

Obraz:

 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja dostępności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

    Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.